Monthly Archives: July 2014

Slungning och avtäckning

Vi använder en gaffel som river av vaxlocken på ramarna. Avtäckning
Så här gör vi:
I med ramarna i slungan. Starta på knappt 1/3 dels fart. Avtäck en ram, vänd ramarna http://instagram.com/p/qUibZLvPBT/ Obs! Skaka på ramarna för att de ska lossna, utan att gå sönder. Kör nu åt andra hållet på 2/3 fart. Avtäck två nya. Vänd ramarna och kör på 2/3 även detta håll. Avtäck fjärde ramen, sedan är det bara att byta ramarna och börja om!

Posted from my Android