Invintring klat

Nu har jag plockat bort foderlådorna. På LN -kuporna sätter jag en förhöjning mellan botten och nedre sarg. De LN bottnar vi har, ger för lite utrymme mellan botten och ramar. Och i bakkant på förhöjnings-sargen kan jag skjuta in oxalsyreförångaren.

Posted from my Android