Monthly Archives: February 2015

Spikar ramar och vaxa

Att spika hoffmanramar går otroligt mycket fortare än “vanliga” ramar. Likaså trådar vi inga ramar längre, utan använder plast-mellanvägg “Ritecell” som går att snäppa fast i dessa hoffmanramar. Där efter doppar vi dem i vax. Att doppa är lite svårt och tar tid, men samanlagt går det mycket fortare OCH jag kan använda eget vax! Vax hanteringen har vi total kontroll på!
Till skattlådor använder vi plast ramar, även dem doppas i vax. Jag vet att de flesta rullar på vax.
Doppning av ramar i vax

Posted from my Android

Anteckningar från föreläsning av Randy Oliver

Använd aldrig Apistan (fluvalinat), Check-mite (Kumafoss), apitol, fungicider (mot svamp).

Håll koll på att inte larverna är av olika ålder, brevid varandra, utan kontinuerlig skiftning. -> Dålig näring eller sjukdom

  • Titta efter döda bin utanför kupan -> Nosema, pesticider, svält
  • Deformerade bin som kryper långsamt utanför kupan -> varroa med virus, DWV
  • Bisamhällena ska stå i sol och vindskyddade
  • Hälst under 2 st kvalster per 100 st bin. Upp till 5 per 100 kortvarigt är ok, men över 5 st per 100 st bin -> Behandla!
  • Apigard gel, (thymol) är nummer ett mot varroa. Aplicera mellan yngelrummen, 250 g. Lägg det på ett papper. ” Osäker på om det är 250 g, det ska i alla fall vara halv rekommenderad dos”
  • Oxalsyra fungera bra när det inte finns täckt yngel. På avläggare kan det göras dag 19.
  • Myrsyra fungera mycket bra, lite jobbigt, men ger inga rester!

Tillåt aldrig svält. Larverna ska alltid simma i fodersaft. Förutom att samhällena klara  sjukdomar bäst, om de är starka, så får man optimalt med honung!
Även en kortvarig svältperiod, någon dag, gör att den säsongen är förlorad för det samhället.

Föreläsningen kan ses under http://svenskbihalsa.se/forelasningar-fran-bihalsokonferensen/

http://scientificbeekeeping.com/   under Basic beekeping