Rensning, kokning mm.

Nu är det klart för i år.
Det var första gången ramar med plastmellanväggar kom in (Ritecell).
En kall dag tog jag en spackelspade och “hyvlade” av så mycket som möjligt. Viktigt att det är kallt!
image

Detta gick bra!  Resterna från detta smältes ner och vaxet togs till vara.

Tanken var att doppa ramarna i kokande kaustiksoda och såpa, men ramarna blev inte rena innan plast-mellanväggen slog sig. Jag har lite idéer hur detta ska lösas.

Posted from my Android