Drottningar

Jag tror det går troll i detta med drottningar. 

Ytterligare en sak som jag nu vet inte fungerar! Jag satte ner några drottningar, med följebi och allt med sin bur i en skattlåda. För att på detta sätt förvara drottningarna någon dag. Om jag inte kan undvika att jag behöver förvara oparade drottningar, så blir det pannrummet med lite vatten dusch, nästa gång. 

Utkrypta drottningar har jag innan haft upp till tre dagar kvar i kläckskåpet, utan problem.